dimecres, 18 d’octubre de 2017

GRAN FESTA DE HALLOWEEN


divendres, 6 d’octubre de 2017

RESULTATS ENQUESTES D'ACOLLIDA DE LES FAMÍLIES

Analitzant l'enquesta d'acollida que les famílies varen omplir, la Direcció del centre respon als suggeriments realitzats pels pares i mares:

- Respecte a fer les reunions per les tardes, informar que és impossible donat que l'horari laboral del professorat és pel matí.
- Respecte a fer les reunions de dos grups a diferents hores, heu de tenir en compta que el Centre té molt ajustat els dies per poder fer reunions, donat la gran quantitat dàltres reunions a les que ha d'assistir. En alguns grups que passava això , han assistit el pare a una assemblea i la mare a l'altre.
- Respecte al suggeriment d'avisar amb més antelació i per correu electrònic, es va enviar un correu electrònic a les famílies amb uns dies d'antelació i es varen penjar les dates al bloc del centre. Hem de tenir en compta que el centre cada vegada més està intentant eliminar les circulars en paper i aprofitar els mitjans electrònics per les comunicacions.
- Respecte a mantenir el silenci, això és responsabilitat de tots. Quan s'asisteix a una assemblea, el respecte és indispensable per a poder entendre les informacions que es donen. Sentit comú.

Igualment i com sempre, agraïm les vostres aportacions
La Direcció.

dijous, 5 d’octubre de 2017

ACTIVITATS ESPAI JOVE AJUNTAMENT DE SANT ANTONI

Espai Jove by Anonymous RZVDexu on Scribd

divendres, 29 de setembre de 2017

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-18

Cuadro Actividades Extraescolares by Anonymous RZVDexu on Scribd

Material APIMA

Aquesta setmana ens ha arribat al centre material de psicomotricitat que l'APIMA ha comprat per l'alumnat del centre. Els vostres fills i filles gaudiran molt d'ell. 
   
       

dimarts, 26 de setembre de 2017

ACTIVITATS AJUNTAMENT DE SANT ANTONI

divendres, 15 de setembre de 2017

BEQUES 2017/18

Teniu tota la informació i els tràmits als següents enllaços: 

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

dilluns, 11 de setembre de 2017

Assemblees de famílies


 

Bona tarda, vos informem de les properes assemblees de famílies de l'escola: 

2N CICLE PRIMÀRIA (4t, 5è i 6è) DIMECRES 13/09/2017 a les 14 hores al gimnàs del centre

1R CICLE PRIMÀRIA (1r, 2n i 3r) DIJOUS 14/09/2017 a les 14 hores al gimnàs del centre

2N CICLE D'INFANTIL (4 i 5 anys) DIVENDRES 15/09/2017 a les 14 hores a l'aula de 5 anys


Com cada curs, hi haurà una presentació de l'equip docent, acollida i presentació del curs. En finalitzar la part comuna, cada tutor/a atendrà a les famílies dels seus alumnes a la seva tutoria. 

dilluns, 4 de setembre de 2017

Bon dia i benvinguts al nou curs escolar 2017-18.
Els recordem que el curs començará el proper dimecres dia 13 de setembre en horari normal de 9 a 14 hores i amb tots els serveis en funcionament(Escola Matinera, Menjador, Transport Escolar...)
 També recordem als pares i mares que demà dimarts tindrà lloc l'assemblea de famílies dels dos grups de P3 a les 10 hores.

divendres, 1 de setembre de 2017

La direcció del Centre els recorda que aquelles famílies d'Educació Infantil que desitgin que els seus infants facin Religió Catòlica, ho han de comunicar a la secretaria del Centre.

dilluns, 3 de juliol de 2017

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL ROF

La Direcció del centre informa que el Consell Escolar va aprovar el passat 30 de juny la inclusió de dos punts al nostre Reglament Orgànic de Funcionament(ROF).
 En aquests punts s'especifica el següent:

Al punt 5.1.10, no es permet dur begudes sucrades(sucs, refrescos, batuts,..) pel seu alt contingut en sucres altament perjudicials pels infants.

Al punt 5.2.11, no es permeten les celebracions d'anniversaris en l'Etapa de Primària per tal d'evitar interrompre les activitats lectives normals. 

Aquestes mesures entaran en vigor a partir del curs 2017-18.


divendres, 30 de juny de 2017

LLISTAT GENERAL DE LLIBRES CURS 17-18

CLICAU AQUÍ per veure el llistat de llibres que utilitzarem el proper curs

dilluns, 26 de juny de 2017

FOTOS FESTIVAL FI DE CURS


 • CLICAU AQUÍ per veure les fotos del festival de Fi de Curs 2016-17


CONVOCATÒRIA PROGRAMES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Des del Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat us comuniquem que el proper dijous dia 22 de juny de 2017 es publicarà al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.
Per tal d’aprofitar uns fons rebuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la Conselleria ha organitzat aquests dos programes d’immersió lingüística en anglès que seran gratuïts per als alumnes beneficiaris.
En primer lloc, us demanem disculpes pel moment en què ens trobem; a finals de curs i en un moment de molta feina per a tothom. En segon lloc, us demanem col·laboració en la difusió d’aquesta convocatòria entre les famílies, així com la vostra ajuda i col·laboració en la complementació de la sol·licitud, ja que la sol·licitud, a més d’anar signada pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, també haurà d’anar signada i segellada pel/la director/a del centre on l’alumne/a es troba matriculat/da. El centre haurà de verificar que el sol·licitant de l’ajut tingui aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017 i per als candidats de la modalitat A, haurà de facilitar-los un certificat de les notes finals de 4t d’ESO de la convocatòria ordinària de juny de 2016 (curs 2015-2016) signat i segellat pel director/a o secretari/a del centre escolar a on va cursar els estudis).
Es convoquen les dues modalitats següents:
 • Modalitat A: ajudes per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 50 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 125.000 euros
El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.
 • Modalitat B: ajudes per a la participació en un programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió, adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 201 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.450 euros.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.
Per optar a aquests ajuts l’alumnat ha de complir amb els requisits següents:
 1. Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu adient per a la modalitat de curs que sol·licita durant el curs escolar 2016-2017.
 2. Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2015-2016 en el curs de nivell educatiu immediatament inferior a l’adient per a la modalitat que sol·licita (4t d’ESO per a la Modalitat A i 5è de primària per a la Modalitat B).
 3. Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017.
 4. Només per als candidats de la modalitat A:
 • Acreditar una nota mitjana igual o superior a 6 a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i sense cap assignatura suspesa.
 • Acreditar una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).
  Els criteris objectius i de preferència que regiran la concessió d’aquests ajuts seran:
 • Per a la modalitat A: curs intensiu d’immersió anglesa a l’estranger, es seguirà el criteri de millor expedient acadèmic, tenint en compte la nota mitjana obbtinguda a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i la nota en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).
 • Per a la modalitat B: programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa, es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.
El termini per presentar les sol·licituds serà des del 23 de juny fins al 3 de juliol de 2017.
L’alumnat que compleixi els requisits i desitgi obtenir un dels ajuts convocats, haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada, signada i segellada pel centre educatiu en el qual es trobi matriculat, segons el model que figura en l'annex I de la resolució de convocatòria. La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, s’ha d’adreçar al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (NOVA SEU de la Conselleria d’Educació i Universitat al Polígon de Son Fuster, Carrer del Ter, 16, 2on pis de Palma, 07009) i s’ha de presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient de convocatòria d’ajuts, tots els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreçaspl@dgfpfp.caib.es adjuntant la sol·licitud de participació degudament emplenada, signada i escanejada.
Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució de convocatòria, annexos en format word, calendari previst, etc) està disponible per a la seva consulta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al següent enllaç  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968901&coduo=944322&lang=ca
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el nostre servei a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es o bé al telèfon 971-177778.


dimarts, 20 de juny de 2017

Premis concurs de dibuix

Dos alumnes de sisè de primària han quedat finalistes en el concurs de dibuix organitzat des de la Conselleria de Medi Ambient i en col·laboració amb la Conselleria d'Educació "Ni un foc al bosc".

Enhorabona als dos finalistes del nostre centre: Lau i Javier.


Dia de la Ciència 2017

Avui hem gaudit d'una fantàstica jornada dedicada a la ciència. L'alumnat de cinquè i sisè de primària han preparat junt al director una sèrie d'experiments que han explicat als altres companys del centre. 

PERIÓDICO DE IBIZA

Podeu veure les imatges de la diada en el següent enllaç. 

dijous, 8 de juny de 2017

FESTIVAL FI DE CURS 2016-17

La Direcció del Centre els informa que el dijous dia 22 de juny celebrarem, com cada any, el festival de Fi de Curs.
Aquest any, com a novetat, el Festival tindrà lloc al Pabelló Poliesportiu de Can Coix encara que, en acabar, tornarem a celebrar l'esmorzar a l'escola. Les actuacions finalitzaran cap a les 11 hores.
Després de l'esmorzar, hi haurà una actuació sorpresa.
Els alumnes hauran de venir primer de tot com sempre a les 9 al col·legi, d'on partirem ordenadament cap al Poliesportiu.
Aquesta jornada hi haurà transport escolar com sempre però no hi haurà servei de menjador.
En breu, repartirem als alumnes tota la informació.

Estau convidats a participar!!!

Resultat d'imatges de festival fi de curs

dimarts, 6 de juny de 2017

Beques de menjador 2017/2018

Dissabte passat es va publicar al BOIB la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador

Aquest any la convocatòria és molt similar a la de l'any passat, però s'ha incrementat la puntuació de l'apartat econòmic (tant pel que fa al nombre de punts com en la forma de calcular-ho) i s'ha establert un tall de renda per tal de que les famílies amb ingressos més elevats puguin sol·licitar els ajuts. El mes de setembre del nou curs el llistat provisional dels ajuts es penjarà al centre, de manera que les famílies sabreu si sou o no beneficiàries d’aquests ajuts. Les ajudes passaran de ser un percentatge sobre el preu de menjador a un import fix.
Podeu consultar el calendari, requisits, les característiques dels beneficiaris per barem i la documentació obligatòria i/o concreta a la secretaria del centre, al web de l’escola i al web oficial. Trobareu còpies de sol·licitud a la secretaria del col·legi.


LA DATA LÍMIT DE LLIURAMENT ORDINARI DE LA SOL·LICITUD ÉS 
DIVENDRES 23 DE JUNY 
A LA SECRETARIA DEL CENTRE


Podeu trobar la resolució de convocatòria així com la resta de documentació a l’enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816

dilluns, 5 de juny de 2017

1º OLIMPIADA MATEMÀTICA

El dimecres 31 de juny vàrem celebrar la 
1º Olimpiada Matemàtica al Guillem de Montgrí.
 La jornada va consistir en una serie de proves adaptades als diferents nivells i edats:

Scape rooms, enigmes matemàtics, càlcul, geometria, puzles matemàtics, sudokus...han estat algunes de les activitats en forma de jocs que han realitzat els alumnes i la veritat és que han gaudit moltíssim de totes elles, principal objectiu d'aquesta jornada.
Enhorabona a tots els mestres que, durant setmanes, han estat preparant aquest projecte que acabem d'iniciar en la seva primera edició i esperem continuar en el futur.

dijous, 1 de juny de 2017

Exposició

dimarts, 30 de maig de 2017

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

La Direcció els recorda que tenen fins dimecres dia 31 de maig per lliurar l'enquesta de satisfacció general que cada any els demanem per tal de tenir en compte les seves opinions i suggeriments.

dijous, 25 de maig de 2017

Beques de menjador escolar INFORMACIÓ

Fa unes setmanes estava previst iniciar el període de sol·licituds dels Ajuts de Menjador al 26 de maig.

Per motius de burocràtics la convocatòria encara no està publicada al BOIB i per tant demà NO es podrà iniciar el termini de recollida de sol·licituds.

Des del Servei de Comunitat Educativa estem treballant per poder publicar la resolució de la convocatòria al BOIB del proper dimarts 30. En aquest cas el període de sol·licituds s’iniciarà el dimecres 31 de maig.

Demanem les molèsties que ús pugui haver ocasionat aquest retràs i ús mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte.

Atentament,

Cap de Secció de Serveis Complementaris

dimecres, 24 de maig de 2017

CAMPAMENTS D'ESTIU CONSELL INSULAR 2017

Activitats Estiu Campaments 2017 by Anonymous RZVDexu on Scribd

FAD

dimarts, 23 de maig de 2017

DATES IMPORTANTS FINAL DE CURS

La direcció del Centre informa de les dates més importants d'aquí a final de curs:

- Pagament reutilització llibres:fins 19 juny
- Festival Fi de Curs: 22 de juny
- Lliurament de notes finals: 23 de juny.

Referent al procés d'admissió de nous alumnes pel curs 17-18, recordem que les llistes provisionals d'admessos sortiran el dia 9 de juny i es penjaran a la Secretaria del Centre. També es podran consultar per internet.


dijous, 11 de maig de 2017

Vaixella reutilitzable

El curs passat, la comissió encarregada de Medi Ambient del Centre va sol·licitar  una vaixella reutilitzable per l'escola a la Conselleria de Medi Ambient. La seva idea era deixar de demanar plats i gots de plàstic per les activitats del centre com aniversaris, festivals... I així deixar de generar tant de residus. D'aquesta manera, tindrem una vaixella que es pot rentar, i no és de vidre ni d'un sol ús. 

L'anirem introduïnt a l'alumnat per tal que aprenguin a fer-la servir. 

dijous, 4 de maig de 2017

ACTIVITATS MUSEU ARQUEOLÒGIC ESTIU 2017


dimecres, 3 de maig de 2017

Universitat per a majors

Des de l'Ajuntament ens han enviat aquesta interessant informació: 

Adjuntem la informació de l'edició d'enguany de la Universitat Oberta per a majors, que com a novetat enguany també es faran unes classes a Sant Rafel, a veure si entre tots poden fer arribar aquest interessant projecte adreçat als majors de 50 anys a més gent.
Gràcies!

La Universitat Oberta per a Majors és un projecte educatiu dinàmic i viu de la
Universitat de les Illes Balears per a persones de 50 anys i més, emmarcat en
el paradigma de l’aprenentatge al llarg de la vida. Un projecte que no només
millora els coneixements de la gent gran, sinó també la seva qualitat de vida.
Aquí teniu l'enllaç:
 
 

dimarts, 2 de maig de 2017

ESCOLES D'ESTIU 2017

L'Ajuntament de Sant Antoni ja ens ha enviat la proposta d'activitats d'escoles d'estiu. Us deixem aquí els posters informatius.Activitats a campament per l'estiu

Vos deixem un enllaç amb tota la informació sobre les Activitats d'Estiu del Consell Insular al Campament de Cala Jondal. 

ENLLAÇ A DRIVE

Inscripcions: http://campamentos.conselldeivissa.info/ 

dimarts, 25 d’abril de 2017

ESCOLARITZACIÓ 2017-18

La Secretaria del centre informa que l'horari per lliurar les sol·licituts per matricular els nous infants el proper curs 2017-18 serà el següent: 

 Cada dia 9 a 9:30 i de 13 a 14 hores

Els recordem que el termini per a lliurar les sol·licituts és del 2 al 12 de maig.

RECORDATORI DATES FI DE CURS

La direcció del centre recorda les dades importants de final de curs 2016-17: 

 FESTIVAL FI DE CURS: DIA 22 DE JUNY

 LLIURAMENT D'INFORMES D'AVALUACIÓ FINAL: 23 DE JUNY

dimecres, 15 de març de 2017

ESCOLARITZACIÓ NOUS ALUMNES CURS 2017-18

La Direcció del Centre informa que la Conselleria d'Educació ha iniciat el procés d'escolarització de nous alumnes pel curs vinent 2017-18. Aquí teniu el tríptic informatiu amb totes les dades del procés. El dia 11 d'abril, a les 17 hores,  realitzarem una jornada de portes obertes per a aquelles famílies que vulguin conèixer el nostre centre,les instal·lacions i el nostre Projecte educatiu.

Cartell Portes Obertes by Anonymous xplqJVoG on Scribd
ACTIVITATS DE PASQUA

Escola de Pasqua (3) (1) by Anonymous xplqJVoG on Scribd

divendres, 10 de març de 2017

CARNESTOLTES 2017

Des de la direcció del centre volem donar la nostra més sincera enhorabona per l'esforç i dedicació de tota la comunitat educativa per dur endavant el Carnaval 2017.
Hi ha hagut moltíssima participació i sobretot, moltíssima diversió per part de tots.
I a més a més, SEGONS!!!!

Clicau dalt per veure unes quantes fotos.dijous, 23 de febrer de 2017

Dijous llarder

Com cada curs, el nostre centre celebra la festa de Carnestoltes. En concret, avui hem celebrat el dijous llarder. Hem compartit l'esmorzar, hem jugat al dòmino amb les nostres disfresses creades a classe i hem gaudit el primer "Guillem Talent" de l'escola. Han estat tant participatius que no tothom ha pogut actuar; demà continuarem amb les actuacions restants a l'hora de l'esplai. 

Vos deixem les imatges de la diada. Cliqueu sobre la foto per veure tot l'àlbum. Dia de les Illes Balears


dijous, 9 de febrer de 2017

Activitat Ajuntamentdijous, 2 de febrer de 2017

I Jornada de Voluntariat Mediambiental

   Des de l'Ajuntament de Sant Antoni els complau convidar-vos a la I Jornada de Voluntariat Mediambiental que s'organitza conjuntament des de les regidories de Joventut i Medi Ambient, i que va ser ajornada degut al mal temps l'any passat. Tot jove, nen o adult que estigui interessat a participar ha d'estar aquest dilluns a les 16h a l'Espai Jove (punt de trobada), on tindrem tot el material que farem servir durant la jornada (guants, bosses ...)


L'objectiu és aconseguir netejar la major part possible de sa Talaia de Sant Antoni fins a les 18h aproximadament. Les persones que hagin participat tindran dret a un berenar que els tindrem preparada en tornar a l'Espai, i podran participar en la xerrada informativa que té preparada Marga Serra (biòloga) sobre l'experiència que ells mateixos han viscut i sobre els perills que comporta el deixar les escombraries en aquest tipus de zones naturals.   
A l'Espai Jove tenim pensat promoure activitats mediambientals de caràcter trimestral com aquesta. Si no podeu participar ara, pot ser es pugui a la següent. Us mantindrem informats tan avïat com ens sigui possible. Aquesta activitat està dirigida a totes les edats. Us esperem a tots.

Gràcies  

-- 
Ainara Sánchez Criado
Regidora de Joventut i Benestar Animal
ainarasanchez@santantoni.net

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar, 16
07820 - Sant Antoni de Portmany - Illes Balears

Tlf: 971340111 - Fax: 971344175
ajuntament@santantoni.net - www.santantoni.net

dimecres, 1 de febrer de 2017

dilluns, 30 de gener de 2017

Posa un estel al cel 2017

Ahir, diumenge 29 de gener, es va desenvolupar la 24ª edició del nostre festival Posa un estel al cel 2017. Volem agraïr a tots els participants i voluntaris la tasca de dur endavant una activitat tant engrescadora pel nostre poble i adequada a totes les edats. 

Vos deixem les notícies i un enllaç amb les imatges del festival. 

IMATGES

A LA PREMSA:       Periódico de Ibiza      Diario de Ibiza